Kontakt

Poštové a fakturačné údaje


POŠTOVÁ ADRESA:

JUBEMA s.r.o.
Karpatská 15
058 01 Poprad


FAKTURAČNÁ ADRESA:

JUBEMA s.r.o.
Bernolákova 328/56
053 15 Hrabušice


FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

IČO: 46 466 207
DIČ: 2023394890
IČ DPH: SK2023394890 podľa §4

Bankové spojenie:

ČSOB
IBAN: SK45 7500 0000 0040 1500 3448
SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28902/V

Kontaktné údaje:


VLADIMÍR BYCKO – konateľ, hlavný dispečer

Telefón: +421 911 988 600
E- mail: vlado@jubema.sk

 

ZUZANA MACKOVÁ – dispečer – ES

Telefón: +421 911 988 601
E- mail: susana@jubema.sk

 

PETER RATAJ – dispečer – DE, NL, B, I

Telefón: +421 903 988 605
E- mail: peter@jubema.sk